Deklaracja dostępności

Wolontariat

W naszej szkole od roku szkolnego 2016/2017 działa Szkolne Koło Wolontariatu. Jego koordynatorkami są panie: p. mgr Renata Kołodziej i p. mgr Władysława Poręba.

Celem koła jest: 

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

SKW bierze udział w różnych akcjach, np. "Odkręć się na dobro", "Kredkobranie", "Szczoteczki i pasta dla dzieci z Zambii" i wiele innych. Wykonuje i dostarcza kartki świąteczne z życzeniami dla osób, którym problemy zdrowotne utrudniają chodzenie do kościoła. Organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt. Prowadzi naukę tańca na przerwach dla młodszych uczniów. Współpracuje z Sądeckim Centrum Wolontariatu.

Szczegółowy program koła znajduje się - tutaj.

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu. Informacje bieżące dotyczące wolontariatu, znajdują się w zakładce "Aktualności".

Sprawozdania z pracy SKW:

 • Praca koła w roku szkolnym 2022/2023 - tutaj.
 • Praca koła w roku szkolnym 2021/2022 - tutaj.
 • Praca koła w roku szkolnym 2020/2021 - tutaj.