Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2020/2021

1. Szkoły na "6" w Gminie Łącko.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, geografii i matematyki,
 • koła: geografia w terenie, artystyczne, języka angielskiego i  "Szkolni przyrodnicy",
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
 • zajęcia logopedyczne,
 • planowane są też wycieczki.

Ponadto szkoła została doposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Powstanie też pracownia językowa.

Dokumenty do projektu można pobrać - tutaj

2. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami.

Projekt prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku przy finanasowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Cele: wzrost świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, wzrost wiedzy z zakresu zasad gospodarki odpadami, nauka prawidłowej segregacji śmieci.

W tym roku szkolnym, ramach projektu, odbyły się prelekcje dotyczące właściwego postępowania odpadami oraz konkurs plastyczno-techniczny.

3. Program dla szkół.

Program dla szkół to program unijny realizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki  któremu uczniowie uczą się zasad zdrowego odżywiania, spożywając w szkole dostarczone owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne oraz uczestnicząc w różnych działaniach edukacyjnych, takich jak: konkursy, warsztaty, lekcje, wycieczki, hodowle ziół i warzyw, wystawy itp.

Programem objęci są uczniowie klas I-V, którzy przez 12 tygodni otrzymują  jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

4. Ekoeksperymentarium.

Ekoeksperymentarium to projekt wspomagający edukację ekologiczną dzieci w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia konsumpcjonizmu. Realizując projekt, dzieci uczą się, jak dbać o Ziemię na co dzień.  

Cele projektu: rozwijanie dobrych praktyk ekologicznych u dzieci, uczenie dzieci, jak świadomie robić zakupy, sprzątać dom, oszczędzać wodę, segregować śmieci, uświadamianie uczniów, że nawet drobna zmiana w zachowaniu, może zmienić świat na lepszy.

Program obejmuje wirtualną grę, której akcja rozgrywa się w poszczególnych pomieszczeniach domu rodziny Łaskotków, konkursy oraz wsparcie dla nauczycieli. Prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Projekt realizowany przez uczniów klasy III wraz z wychowawczynią p. mgr Anną Majerską.

Więcej - tutaj.

5. BohaterON.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu: upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukowanie Polaków, krzewienie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dialogu pokoleń.

Prowadzona jest ona przez Fundację Sensoria, a jednym z jej elementów jest akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”, w której wzięli uczniowie klasy III.

Udział w akcji polega na zredagowaniu i wysłaniu życzeń do Powstańców Warszawskich na kartkach przygotowanych przez fundację lub wykonanych własnoręcznie.

Życzenia można wysłać do konkretnego adresata lub do anonimowego uczestnika walk o stolicę. Nasi uczniowie wysłali kartki zarówno do konkretnych osób, ja i anonimowo, gdyż wtedy Fundacja Sensoria rozdziela je tym Powstańcom, do których nikt nie zaadresował życzeń.

W kampanii uczestniczyli uczniowie klasy III wraz z wychowawcą p. Anną Majerską.

Więcej - tutaj.

6. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Program realizowany przez uczniów klasy I wraz z wychowawczynią p. mgr Renatą Kołodziej.

Więcej na ten temat - tutaj.

7. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony był przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

Więcej - tutaj.

8. Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Uniwersytet Dzieci w Klasie to program prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji, na metodzie pytań i doświadczeń, która z kolei opiera się na pracy projektowej. Dzięki projektom dzieci uczą się wspołpracy, skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności zapewnią im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach. W tym roku szkolnym, ramach uniwersytetu uczniowie realizują projekt  "Mali inżynierowe. Co sprawia, że pomysł działa?".

W naszej szkole projekt prowadzi p. mgr Anna Majerska wraz z uczniami klasy III.

Więcej - tutaj.

9. Edu-arctic.pl.

Projekt prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu można wziąć udział w:

 • 150 webinarach dotyczących rejonów polarnych,
 • w dwóch konkursach, których nagrodą jest wyjazd do stacji polarnej znajdującej się na Hornsundzie lub do stacji badawczych leżących na terenie Polski,
 • obejrzeć ciekawe filmy,
 • wziąć udział w wykładach otwartych.

Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają z godzinnych lekcji on-line, które prowadzą pracownicy Instytutu Geofizyki i uczestnicy wypraw polarnych.

Projekt realizuje p. mgr Anna Majerska wraz z uczniami klasy III.

Więcej - tutaj.

10. Zielona ręka.

"Wyciągnij rękę do naszej planety" to program edukacji ekologicznej prowadzony przez Fundację Ekologiczną Arka.

Celem programu jest: edukowanie młodego pokolenia, aby rosło na świadomych ludzi, troszczących się o środowisko, wykonywanie drobnych prac na rzecz Ziemi, uświadomiania uczniom, że nawet najmniejsze działanie ma sens.

Program ten, w II półroczu, będą realizowali członkowie koła "Szkolni przyrodnicy". Wezmą oni udział w kilku akcjach organizowanych przez Fundację Ekologiczną Arka:

Projekt koordynuje p. mgr Anna Majerska.

O naszych akcjach można przeczytać też  - tutaj.

11. English binds people together - Ogólnopolski projekt wymiany emaili.

Projekt prowadzi p. mgr Władysława Poręba z klasą VIII. Więcej - tutaj.

12. Program eTwinning:

 • Projekt "Książki z dzieciństwa naszych rodziców/ Manu vecāku bērnības grāmatas" projekt koordynowany przez panią mgr A. Majerską - więcej.

Projekty koordynowane przez panią mgr Celinę Świebocką:

 • Projekt "Mit Deutsch sicher in die Welt der neuen Technologien"- klasa 7 i 8 - więcej.
 • Projekt "Was summt denn da?" - klasa 7- kontynuacja - więcej.
 • Projekt "eTwinning Boerse" - klasa 8 - więcej.
 • Projekt "Euromission - Umwelt & Nachhaltigkeit"- klasa 7 - więcej.

13. Narodowe Czytanie.

Akcja prowadzona przez Prezydenta Rzeczypopolitej, mająca na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. W tym roku szkolnym czytana będzie "Balladyna" J. Słowackiego.

Odpowiedzialna: p. mgr Edyta Mysior i p. mgr Dorota Bazielich.

Więcej o akcji w naszej szkole - tutaj.

14.Szkoło Pomóż i Ty.

Akcja prowadzona przez Fundację Pomóż i Ty. Polega na sprzedaży cegiełek. Zebrana kwota pieniędzy przekazywana jest na konkretne dziecko.

Akcję prowadzi SU wraz z opiekunem p. mgr Edytą Mysior.

Więcej - tutaj.

15. Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

Odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele.

Więcej - tutaj.

16. Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek 2020

Jest to akcja promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Wspierana jest przez Komisję Europejską i ministerstwa edukacji w Unii Europejskiej. 

Odpowiedzialni: p. mgr Anna Majerska.

Więcej - tutaj.

17. Kredkobranie.

 Akcja Kredkobranie, która jest ogólnopolską akcją charytatywną mającą na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Akcję prowadzi krakowska Fundacja Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie przy wsparciu środowiska Akademii Ignatianum w Krakowie.

Odpowiedzialni: SKW wraz z opiekunkami p. mgr Władysławą Porębą i p. mgr Renatą Kołodziej.

Więcej - tutaj.

18. Wielka Zbiórka Książek 2020.

Wielka Zbiórka Książek to kampania społeczna mająca na celu zbiórkę nowych i używanych książek dla dzieci i dorosłych. Książki te są przekazywane do szpitali i innych placówek pomocowych. Przekazywana lektura pełni w szpitalach rolę terapeutyczną. Akcję prowadzi Fundacja Zaczytani.org.

Odpowiedzialni: SKW wraz z SU.

Więcej - tutaj.

19. Zbiórka nakrętek.

To akcja polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Odpowiedzialni: SKW wraz z p. mgr Władysławą Porębą i p. mgr Renatą Kołodziej.

Więcej - tutaj.

20. Zbiórka baterii.

Akcja ekologiczna odbywająca się na terenie naszej szkoly. Prowadzi ją SKW.

Więcej - tutaj.

21. Wylosuj Anioła.

Jest to akcja pisania kartek do dzieci chorych. Celem akcji jest niesienie wsparcia, nadziei, radości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na onkologii.

Akcję prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunkami p. mgr Władyslawą Porębą i p. mgr Renatą Kołodziej, przy finansowym wsparciu SU.

Więcej - tutaj.

22. Razem na święta.

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której uczniowie zachęcani są do niesienia pomocy innym, poprzez przygotowywanie kartek świątecznych,  ozdób choinkowych, słodkich wypieków itp.

Odpowiedzialni: SKW wraz z p. mgr Władysławą Porębą i p. mgr Renatą Kołodziej.

23. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program realizuje klasa IV z p. mgr Władysławą Porębą.

24. Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami.

Akcja, której celem jest wsparcie osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców.

W akcji uczestniczyli uczniowie kl. IV wraz wychowawcą p. mgr W. Porębą.

Więcej - tutaj.