Deklaracja dostępności

Świetlica

Zajęcia prowadzone w szkolnej świetlicy mają na celu:
-  zapewnienie opieki dydaktyczno – wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej,
-  wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych,
- kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.

Godziny pracy świetlicy:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
11.40 - 15.40 12.40 - 15.40 11.40 - 15.40 12.40 - 15.40 11.40 - 15.40
Rodzic zwalniając swoje dziecko ze świetlicy, powinien przekazać nauczycielowi prowadzącemu w tym dniu świetlicę pisemną informację o zwolnieniu ucznia. Druki zwolnień można odebrać w świetlicy.
R.K.; A.O.