Deklaracja dostępności

Lata 2013/2014 - 2017/18

Nazwa

Instytucja nadająca

Rok przyznania

Szkoła w Ruchu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2013/2014

Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki UNICEF 2014/2015
Dyplom Starosty Nowosądeckiego za  za zajęcia II miejsca we współzawodnictwie sportu szkolnego w kategorii szkół podstawowych powiatu nowosądeckiego  Starosta Nowosądecki 2015/2016
Krajowa Odznaka Jakości za projekt "Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders…" Krajowe Biuro Etwinning 2017/2018
Certyfikat Przyjaciela Matematycznego ZOO dla kółka matematycznego matzoo.pl