Deklaracja dostępności

Rekrutacja do projektu "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Rekrutacja do projektu pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br. 

Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżet Państwa.

Więcej informacji w kancelarii szkoły lub w Urzędzie Gminy w Łącku.

Dokumnenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub w kancelarii szkoły.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa.

2. Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.

3. Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń.

4. Załącznik 3 - Oświadczenie potwierdzające kwalifikalność - uczeń.

5. Załącznik 4 - Załącznik dla Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Załącznik 5 - Umowa - uczeń.

7. Załącznik 6 - Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel.

8. Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika - nauczyciel.

9. Załącznik 8 - Oświadczenie potwierdzające kwalifikalność - nauczyciel.

10. Załącznik 9 - Umowa - nauczyciel.