Deklaracja dostępności

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" jest współfinansowany przez Gminę Łącko oraz Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Rozpoczął się w październiku 2020 roku i potrwa do grudnia roku 2022.

W bieżącym roku szkolnym, w ramach projektu, odbywają się następujące zajęcia:

  • koła zainteresowań: teatralne, koło edukacji wczesnoszkolnej, "Szkolni Przyrodnicy", geografia w terenie; język angielski;
  • zajęcia rozwijające: biologia, matematyka, historia;
  • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: grupy dydaktyczno-wyrównawcze (język polski, matematyka, język angielski), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedia;
  • wycieczki edukacyjne - Kraków, Wieliczka.

Trwa ciągła rekrutacja do projektu - więcej na ten temat można się dowiedzieć w kancelarii szkoły lub w Urzędzie Gminy w Łącku.