Deklaracja dostępności

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Nazwa projektu: "Szkoły na "6" w Gminie Łącko".

 1. Beneficjent projektu: Gmina Łącko
 2. Realizator projektu: Szkoły podstawowe z terenu Gminy Łącko oraz Urząd Gminy Łącko
 3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 4. Informacja dotycząca Osi Priorytetowej, Działania, Poddziałania w ramach, których realizowany jest projekt: 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

lo

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje następujące zadania:

 1. Zajęcia rozwijające - biologia.
 2. Zajęcia rozwijające - matematyka.
 3. Zajęcia rozwijające - historia.
 4. Zajęcia uzupełniające braki - matematyka.
 5. Zajęcia uzupełniające braki - język polski.
 6. Zajęcia uzupełniające braki - język angielski.
 7. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - Koło zainteresowań - Szkolni przyrodnicy.
 8. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - Koła zainteresowań - Geografia w terenie.
 9. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - Koła zainteresowań - Koło teatralne.
 10. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - Koła zainteresowań - Koło edukcji wczesnoszkolnej.
 11. Zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - zajęcia logopedyczne - indywidualne
 12. Zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - zajęcia logopedyczne - grupowe.
 13. Zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - grupowe. 
 14. Zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - grupowe.
 15. Zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - indywidualne.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w wyjazdach edukacyjnych do Oświęcimia, Wieliczki i Krakowa.