Deklaracja dostępności

Komunikaty

  1. "Informujemy, iż od dnia 1 września 2021 r. została uruchomiona rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
  2. Dyżury nauczycieli.
  • Poniedziałek: A. Ogórek  10.00 - 10.30; W. Poręba 12.45 - 13.30
  • Wtorek: dyr. K. Zygadło 11.00 - 11.30;  K. Citak 9.00 - 9.30; ks. J. Gwóźdź 9.30 - 9.50; D. Bazielich 10.00 - 10.30; R. Kołodziej 10.00 - 10.30
  • Środa: E. Mysior 9.00 - 9.30; M. Rams - Zając 9.50 - 10.20; E. Hybel 10.15 - 10.45; M. Gorczowski 10.55 - 11.40; C. Świebocka 12.25 - 12.45; K. Adamczyk 12.45 - 13.30
  • Czwartek: A. Majerska 9.50 - 10.35; D. Bielak 13.30 - 14.24 (co dwa tygodnie)
  • Piątek: K. Majerska 10.55 - 11.40