Deklaracja dostępności

Klasy I-VIII

Plan lekcji obowiązujący od 1 IX 2022 r.*

Poniedziałek

Nr czas trwania I II III IV V VI VII VIII
1 8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.a. geog. mat. fiz. j.n.
2 8.55 - 9.40 e.w. e.w. e.w. inf. j.a. geog. j.n. fiz.
3 9.50 - 10.35 e.w. e.w. e.w. j.p. mat. j.p. geog. j.a.
4 10.55 - 11.40 e.w. e.w. e.w. mat. j.p. tech. geog. j.p.
5 11.50 - 12.35 Szk. Przyr. Szk. Przyr. wf j.p. j.a. mat. geog.
6 12.45 - 13.30 log. zdw j.p. zdw j.p. z.r. m. j.p. wf
7 13.35 - 14.20 k. geog. k. geog. j.a. wf
8 14.25 - 15.10 k. geog. k. geog. zdw j.p. k.j.a.

Wtorek

Nr czas trwania I II III IV V VI VII VIII
1 8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.p. biol. j.p. rel. wos
2 8.55 - 9.40 e.w. e.w. j.a. rel. mat. his. biol. j.p.
3 9.50 - 10.35 e.w. j.a. e.w. wf his. mat. chem. rel.
4 10.55 - 11.40 j.a. e.w. e.w. his. wf rel. mat. chem.
5 11.50 - 12.35 rel. e.w. z. roz. przyr. wf inf. j.p. his.
6 12.45 - 13.30 log. zkk  - rel. plas. wf mat.
7 13.35 - 14.20 zkk

zkk

k. his.

- wf inf.
8 14.25 - 15.10 log. log. log.

zkk / log

zkk

Środa

Nr czas trwania I II III IV V VI VII VIII
1 8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.a. inf. muz. fiz. rel.
2 8.55 - 9.40 e.w. e.w. e.w. muz. rel. mat. j.a. fiz.
3 9.50 - 10.35 e.w. e.w. e.w. mat. j.p. rel. muz. mat.
4 10.55 - 11.40 e.w. rel. e.w. wf muz. j.a. his. edb
5 11.50 - 12.35 zdw zdw rel. wf j.a. j.p. mat. wos
6 12.45 - 13.30 log. wdż wdż wf j.n. j.a.
7 13.35 - 14.20 log. wdż wf j.n.
8 14.25 - 15.10 wdż/d.z.

wdż/d.z.

Czwartek

Nr czas trwania I II III IV V VI VII VIII
1 8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.p. mat. j.p. rel. wf
2 8.55 - 9.40 j.a. e.w e.w. j.p. tech. j.p. plas. wf
3 9.50 - 10.35 rel. j.a. e.w. tech. wf his. mat. j.p.
4 10.55 - 11.40 e.w. e.w. j.a. mat. j.p. wf inf. j.p.
5 11.50 - 12.35 e.w. e.w. rel. przyr. plas. wf j.p. mat.
6 12.45 - 13.30

zkk

z.r. j.a.

z.r.j.a.

plas. zdw m. zdw m. j.p. his.
7 13.35 - 14.20 zkk

zkk

zdw j.a.

zdw j.a.

rewal.

zdw j.a.

z. r. j.p.

zdw j.a.

8 14.25 - 15.10 zdw j.p.

rewal.

zdw j.p.

Piątek

Nr czas trwania I II III IV V VI VII VIII
1 8.00 - 8.45 e.w. rel. e.w. j.p. mat. j.a. his. biol.
2 8.55 - 9.40 e.w. e.w. e.w. rel. j.p. biol. j.a. mat.
3 9.50 - 10.35 e.w. e.w. e.w. j.a. his. mat. biol. j.p.
4 10.55 - 11.40 e.w. e.w. e.w. g.w. g.w. g.w. g.w. g.w.
5 11.50 - 12.35 k.e.w. z. roz. z. roz. mat. j.a. wf j.p. chem.
6 12.45 - 13.30 zkk zdw m. wf - chem. j.a.
7 13.35 - 14.20 z.r. biol. z.r. biol. z.r. biol. wf z. r. m.
8 14.25 - 15.10 zdw m. zdw m.

* Zajęcia z projektu "Szkoły na "6" w Gmienie Łącko" oznaczono niebieskim kolorem. Aby w nich uczestniczyć, należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w kancelarii szkoły. Można go też pobrać ze szkolnej i gminnej strony internetowej.

Aby uczeń mógł uczestniczyć w pozostałych, dodatkowych zajęciach (oznaczonych kolorem czerwonym i zielonym), rodzic musi wyrazić zgodę na udział swojego dziecka (zgodę można pobrać u nauczycieli prowadzących).

Oznaczenia wszystkich zajęć dodatkowych:

  • k. - koło zainteresowań 
  • Szk. Przyr. - koło: Szkolni Przyrodnicy
  • rewal. - rewalidacja
  • zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • zkk - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • log. - logopedia
  • z.r. - zajęcia rozwijające