Deklaracja dostępności

Historia

 • rok 1903  – założenie szkoły jednoklasowej w prywatnym budynku w przysiółku Majerz (1 km od Dunajca), szkoła jednostopniowa,
 • lata 1906-08 – budowa szkoły, jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczycieli,
 • lata 1932-34 – dobudowa drugiej sali, trzy klasy,
 • rok szkolny 1936/37 – szkoła pięcioklasowa dwustopniowa,
 • rok 1937 – funkcjonowanie trzeciej sali w tzw. Granderowni, szkoła sześcioklasowa,
 • rok 1938 – otwarcie filii szkoły na Krupówkach, po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa nr 2 ( istniała do 2000 r.),
 • rok 1945 – szkoła siedmioklasowa,
 • lata 1952 – 68 – sale wynajmowane w budynku nadleśnictwa i gromadzkim,
 • lata 1963 - 64 – dobudowa sali lekcyjnej i kancelarii,
 • rok 1967 – zgodnie z reformą szkoła ośmioklasowa,
 • lata 1966-68 – budowa nowego sześcioklasowego budynku,
 • rok 1970 – budowa boiska sportowego,
 • lata 1980-81 – połączenie starego i nowego budynku szkoły, powstaje kuchnia i dwie sale lekcyjne, rozebrana zostaje drewniana sala     z 1932 r.,
 • rok 1987 – budowa boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej,
 • lata 1988- 93 – budowa sali gimnastycznej,
 • rok 2000 – zgodnie z reformą, szkoła sześcioklasowa,
 • lata 2001-04 – remont kapitalny 100 - letniego budynku, dobudowanie piętra i połączenie wszystkich budynków,
 • 2005 – kontynuacja remontu,
 • 2012 - budowa placu zabaw,
 • 2017 - zgodnie z reformą oświatową szkoła podstawowa ośmioklasowa,
 • 2019 - modernizacja kotłowni,
 • 2020 - modernizacja boiska sportowego i placu zabaw.

Liczba uczniów:

 • w latach 1903-1930 ok. 130 uczniów,
 • w latach 1930-45 ok. 200 uczniów,
 • w drugiej połowie XX w. – Szkoła Podstawowa nr 1 liczy ok. 240 uczniów,
 • w latach 70–tych ok. 290 uczniów.
 • Lata 90-te ok. 200 uczniów, Szk. Podst. Nr 2 ok. 100 uczniów.
 • od roku 2000 około 140 uczniów.