Deklaracja dostępności

Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne

mgr Krystyna Zygadło 

Dyrektor Szkoły, plastyka

mgr Krzysztof Adamczyk

wychowanie fizyczne

mgr Dorota Bazielich

historia, język polski

mgr Dariusz Bielak

geografia

mgr Mariusz Gorczowski

muzyka

lic. Iwona Gucwa język niemiecki
ks. mgr Jan Gwóźdź religia

mgr Ewa Hybel

wiedza o społeczeństwie, wychowanie w rodzinie,  edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Renata Kołodziej

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Majerska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Małgorzata Mrówka

edukacja przedszkolna, logopedia, pedagog szkolny

mgr Edyta Mysior

język polski, biblioteka

mgr Magdalena Myślak

pedagog specjalny, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ilona Ociepka

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Anna Ogórek

matematyka, przyroda

mgr Władysława Poręba

język angielski

mgr Karolina Majerska-Rochecka

  • wz. mgr Danuta Wyrostek
  • wz. mgr inż. Dolińska-Sopata Monika
  • wz. mgr inż. Anna Sopata

 

  • biologia
  • chemia
  • fizyka

mgr inż. Anna Sopata

doradztwo zawodowe

mgr Maria Wiśniewska

psycholog

mgr Magdalena Rams-Zając

matematyka, informatyka, technika

Wychowawstwa

mgr Małgorzata Mrówka  oddział przedszkolny
mgr Renata Kołodziej klasa I
mgr Ilona Ociepka klasa II
mgr Anna Majerska klasa III
mgr Edyta Mysior klasa IV
mgr Magdalena Myślak klasa V
mgr Dorota Bazielich klasa VI
mgr Władysława Poręba klasa VII
mgr Anna Ogórek klasa VIII

Pracownicy obsługi

Woźni - p. Lucyna Tokarczyk, p. Małgorzata Sopata, p. Kazimierz Gromala

Sekretariat - p. Magdalena Zygadło