Deklaracja dostępności

Grono pedagogiczne

mgr Krystyna Zygadło  Dyrektor Szkoły, plastyka
mgr Krzystof Adamczyk/ mgr Kinga Dudczak wychowanie fizyczne
mgr Dorota Bazielich  historia, język polski, wychowawca kl. IV
mgr Dariusz Bielak geografia
mgr Klaudia Citak/mgr Angelika Wąchała edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
mgr Mariusz Gorczowski muzyka
ks mgr Jan Gwóźdź  religia
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do  życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
mgr Renata Kołodziej  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
mgr Kazimiera Kurzeja rewalidacja
mgr Anna Majerska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. I
mgr Karolina Majerska-Rochecka biologia, chemia, fizyka, wychowawca kl. VIII
mgr Małgorzata Mrówka edukacja przedszkolna, logopedia, wychowawca "0"
mgr Edyta Mysior język polski, biblioteka, wychowawca kl. VII
mgr Władysława Poręba  język angielski, pedagog szkolny, wychowawca kl. V 
mgr Anna Ogórek matematyka, wychowawca kl. VI
mgr Magdalena Rams-Zając technika, matematyka, informatyka
mgr Celina Świebocka język niemiecki, doradztwo zawodowe