Deklaracja dostępności

E-twinning

Szkoła Podstawowa w Obidzy uczestniczy w programie eTwinning od 2017 roku. Do tej pory zrealizowano 20 krajowych oraz  europejskich projektów, a 6 jest w trakcie realizacji.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI DZIAŁANIAMI

e-twinn-20_21

Od 2020 roku jesteśmy częścią europejskiej sieci szkół eTwinning. Nasza szkoła znalazła się w gronie 85 placówek z Polski wyróżnionych odznaką Europejska Szkoła eTwinning 2020-2021. Warto dodać, że w programie zarejestrowanych jest ponad 18 000 polskich szkół.

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

 

Czym jest program eTwinning?

Program eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom oraz nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.