Deklaracja dostępności

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
4 września 2023 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23 - 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna.

12 - 25 lutego 2024 r.

Ferie zimowe.
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
14 - 16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty.
21 czerwca 2024 r Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
Dodatkowe dni wolne  2 i 3 XI; 2 I; 2 V; 31 V