Deklaracja dostępności

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23 - 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna.

17 - 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe.
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
24 - 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty.
24 czerwca 2022 r Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie.