Deklaracja dostępności

Dokumenty szkolne:

  1. Statut Szkoły - tutaj.
  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny - tutaj.
  3. Zestaw podręczników na rok szk. 2022/2023 - tutaj.

Dokumenty MEiN:

  1. Podstawa programowa - tutaj.
  2. Aktualna lista lektur - tutaj.
  3. Ustawa z dn. 7 IX 1971 r. o systemie oświaty - tutaj. 
  4. Ustawa z dn. 14 XII 2016 r. Prawo oświatowe - tutaj.